Perheoikeus

Avustamme asiakkaitamme mm. lasten huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen sekä huostaanottoihin liittyvissä asioissa.

Vahingon-
korvausoikeus

Avustamme asiakkaitamme sekä rikokseen perustuvien että muiden vahingonkorvausvaatimusten ajamisessa. Lisäksi avustamme asiakkaita heihin kohdistettuihin vahingonkorvausvaatimuksiin vastaamisessa.

rikosoikeus

Avustamme sekä rikoksen uhreja että rikoksesta syytettyjä. Huolehdimme asianomistajan vahingonkorvausten ajamisesta sekä rikoksesta syytetyn puolustamisesta asiakkaan etu huomioiden.

perintöoikeus

Laadimme asiakkaillemme testamentteja ja toimitamme perunkirjoituksia. Toimimme myös pesänselvittäjinä ja pesänjakajina sekä avustamme asiakkaitamme osituksissa ja perinnönjaoissa. Laadimme myös ositus- ja perinnönjakosopimuksia.